inglasningar

 

  a2896  444ee

 

SEASON

Inglasningaroch skjutglassystem

 

Monteringsfärdigt inglasningssystem avsett för balkonger och altaner vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
Season är ett glasat skjutluckssystem för altaner och uterum, som löper på rälsprofiler av aluminium. Skjutluckorna till balkonginglasningar kan erhållas med öppningsbara glas.

Samtliga profiler är tillverkade av strängpressat aluminium och dimensionerade för hög stabilitet och stadga. De kan erhållas anodiserade eller lackerade. Season består av skjutluckor med glasade bågprofiler. Luckorna löper på dolda, kullagrade hjul mellan rälsprofiler.  Vid öppning kan glasluckorna parkeras utanför varandra så att större delen av balkongöppningen friläggs.

 

 

Mattssons Svets Kb

Vestansundabyaväg 230
AX-22 130 GOTTBY

 

Tel: +358 18 32 449

Gsm.: +358 400 529 882
Fax: +358 18 32 717